כתבו עלינו בעיתון

לנצרת באים בשביל לאכוליאיר גת
mako.co.il, 06/09/2015